Het zal de -meeste van u bekend zijn dat in zuid-Europese en noord-Afrikaanse landen veel trekvogels worden gedood voor konsuraptiedoeleinden en als ontspanning. Onthutsend is het echter van de pas opgerichte stichting Mondiaal Alternatief (p/a de heer E. Bartels, De Ruyterstraat 94, Zandvoort) te vernemen om welke enorme aantallen het gaat en met welke vaak weerzinwekkende methodes deze slachting onder de europese trekvogels plaats vindt. Ook uit diverse kranten en tijdschriften heeft u kunnen vernemen dat alleen al in Italië naar schatting jaarlijks 1 miljard trekvogels worden vernietigd. Het merendeel hiervan zijn insekteneters die van onmisbaar belang zijn voor het biologisch evenwicht in de insektenwereld van niet alleen Europa maar ook van Afrika. Om de insektenpopulaties binnen de perken te kunnen houden zijn in de tropen steeds meer bestrijdingsmiddelen nodig en dit neemt nog toe naarmate minder insekteneters beschikbaar zijn ....... De vangmethodes van nu zijn sterk ”verbeterd” en bovendien voor grote bevolkingsgroepen betaalbaar geworden waardoor de slachting onder de trekvogels veel groter vormen kon aannemen dan ooit tevoren. Ieder die hier tegen iets wil doen zal op de komende voorjaarsvergadering in de gelegenheid worden gesteld zijn handtekening te plaatsen om tegen de vogelmoord te protesteren. Tevens vindt u in het volgende nummer van ”de Fitis” uitvoeriger informatie over dit onderwerp.