In Tanger (2003) werd een samenvatting gegeven van de aantallen en de verspreiding van rietganzen Anser fabalis/serrirostris in de graslanden in het zuiden van Assendelft en in Spaarnwoude in de periode herfst 2001 tot april 2003. In dit artikel wordt ingegaan op de waarnemingen van ondersoorten van de rietgans (het rietgans-complex) en de jongenpercentages (zoveel mogelijk per ondersoort). Reden voor al die (vrijwel wekelijkse) waarnemingen was dat het bijzonder interessant was dat de rietganzen het hele ganzenseizoen aanwezig waren en dat er steeds vaker rietganzen van oostelijke herkomst konden worden waargenomen. Die ontwikkeling was op meer plaatsen in Nederland aan de gang (Van Roomen et al, 2002) en toevallig ook in de omgeving van Assendelft en Spaarnwoude.