In juli-september verblijven grote groepen Grauwe Ganzen in de Haarlemmermeer, die in deze periode overwegend op rijpende of recent geoogste graanvelden foerageren. Per dag brengen zij enkele uren op de akkers door; de rest van de dag rusten, drinken en lummelen de vogels op locaties in de periferie van genoemde polder. De herkomst van deze vogels in juli-september is onbekend. Onderzoek in 2009/2010 zou de bewegingen van deze vogels in de loop van een jaar aan het licht moeten brengen en ons langs broedgebieden, ruiplaatsen en foerageergebieden moeten leiden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Bureau Waardenburg in opdracht van Schiphol en de Provincie Noord-Holland.