Omdat er tegenstrijdige verhalen de ronde doen over het al dan niet schadelijk zijn van Vossen in het duingebied, besloot ik hier enige aandacht aan te schenken. In de maanden maart en april werden tientallen opengegraven konijnewentels gevonden. In mei werden regelmatig jagende Vossen op halfwas konijnen gezien. In juli en augustus werden tientallen gedeeltelijk opgevreten halfwas konijnen gevonden, vooral in het 1ste infiltratiegebied. Door de aanwezige sporen en uitwerpselen kon vastgesteld worden dat dit het werk van de Vos was geweest. Doordat de Vossen in de winter vrijwel uitsluitend en in het vroege voorjaar voor het grootste deel op Konijnen prederen, zal deze regelmatige predatie een belangrijke bijdrage leveren aan het reguleren van de konijnenstand.