Met twintig leden van de Vogelwerkgroep Haarlem hebben we 4 dagen in ons mooie rivierengebied tussen Pannerden en Zevenaar doorgebracht. De oude Rijnarmen hebben door de eeuwen heen een mooi stuk natuur gevormd. De lage weilanden tussen de kronkelende dijken met de vele wielen (plassen), plaatselijk begroeid met Riet, Wilgen en andere ruigten, vormen een goed biotoop voor o.a. Kiekendief, Roerdomp, Zwarte Stern, Grote Karekiet en Rietzanger. De Meidoorn en andere bosjes geven weer plaats voor Bosrietzanger, Nachtegaal, Tuinfluiter en vele andere vogels. Ons kamp lag op een heel mooi plekje achter zo’n kronkelende dijk. De hellingen, begroeid met Boterbloemen, lopen glooiend af naar een paar mooie begroeide wielen. De eigenaar, de fam. Bouma, bewoont een moderne boerderij met prachtig woonhuis, waarvan de grote ramen uitzien op het mooiste plekje uit de omgeving, waaruit blijkt dat ook zij nog niet op dit mooie landschap zijn uitgekeken. Dat zij hun eigendom aan natuurliefhebbers willen toevertrouwen, maar dan zonder ontsiering door enige bouwsels, waarderen we.