De Blauwe Reigerkolonie op het landgoed Waterland is alweer een aantal jaren de grootste van de regio. Ondanks de fluctuaties in het aantal broedparen kan de kolonie in Waterland, vergeleken met de andere kolonies in Zuid-Kennemerland, als ”stabiel” worden beschouwd. Voor de kolonie op Waterland was 1992 een topjaar. Een leuke ontdekking tijdens de inventarisatie op Waterland was dat de kolonie zich had uitgebreid naar het aangrenzende landgoed Beeckesteijn. Tot voor 1938 was er in Beeckesteijn een grote kolonie van meer dan 500 nesten te vinden, die verdween toen de nestbomen gekapt werden. In 1992, ruim een halve eeuw later, konden voor het eerst weer nesten worden waargenomen. Van de zes nesten waren er vier gezien het formaat al een aantal jaren in gebruik, terwijl twee nesten zich in het stadium van ”duiveplatje” bevonden. Als nestboom worden op Beeckesteijn oude Beuken gebruikt, een boomsoort die in de kolonies van Berkenrode en Kennemerduin ook gebruikt wordt.