De gemeente Haarlem kan zich vandaag de dag ’verheugen’ over op daken broedende meeuwen. Deze ontwikkeling doet zich vanaf 1988 ook al voor in bijvoorbeeld Leiden (Uljee 1990), hetgeen onder andere het gevolg was van het verschijnen van de vos in de meeuwenkolonies van de Wassenaarse duinen (Wanders 1992). Dezelfde situatie deed zich ook voor in IJmuiden (Cottaar & Maassen 1989). Recent zijn ook in de kop van Noord-Holland meeuwen op daken beginnen te broeden, vooral na verstoring door de vos van de meeuwenkolonie in de duinen bij Schoorl (Woutersen 1994). De broedende meeuwen in de gemeente Haarlem hebben echter in eerste instantie niet op de grond gebroed, maar zijn direct op daken gaan broeden. Zouden dit ook exemplaren zijn die in IJmuiden al met de vos in aanraking zijn geweest? In Haarlem zijn geen broedgevallen bekend van op de grond broedende Storm-, Zilver- of Kleine Mantelmeeuwen. Blijft de vraag of de in Haarlem op daken broedende meeuwen afkomstig zijn uit de duinen, na verstoring van de vos, dan wel vanaf daken uit bijvoorbeeld IJmuiden. Mogelijk is een ontwikkeling gestart met een nieuw broedbiotoop voor meeuwen, zodat ze nu zich ook elders kunnen vestigen.