Al jaren bevindt zich op daken van de Delftlaan, langs de Westelijke Randweg in Haarlem-Noord (tussen de J. Perklaan en de afslag Spaarndam) een aantal op daken broedende Scholeksters. Het afgelopen jaar viel mij op dat gedurende het verblijf van de Scholeksters nogal wat verkeersslachtoffers vielen op de Westelijke Randweg. Elk jaar worden pulli doodgereden. Deze proberen om via de Delftlaan en de Westelijke Randweg naar de weilanden ten westen van de Westelijke Randweg te komen. Soms valt er ook een adulte vogel als slachtoffer van het verkeer. In 1992 werden echter op het bovengenoemde traject min. 4 dode Scholeksters gevonden (3 adulte en 1 pul). Daarbij moet worden aangenomen dat op de Delftlaan zelf ook nog slachtoffers zijn gevallen (vnl. pulli). Een feit is dat Scholeksters met prooien vanaf de weilanden zeer laag over de Westelijke Randweg komen aanvliegen naar de flats waar ze op broeden en waar dus ook hun pulli verblijven. Zelf heb ik al verschillende malen waargenomen hoe Scholeksters nog maar net vrachtwagens konden ontwijken. Uit deze waarnemingen blijkt duidelijk dat de op daken broedende Scholeksters het hier behoorlijk zwaar te verduren hebben en de vraag is dan ook hoelang ze dit blijven volhouden. Als er maar weinig aanwas is van jonge exemplaren en de volwassen exx. vallen regelmatig aan het verkeer ten slachtoffer dan zou de stand van op daken broedende Scholeksters in dit gedeelte van Haarlem moeten afnemen. Of worden deze territoria weer ingenomen door Scholeksters die in een weiland of elders zijn geboren? Dit fenomeen vindt immers ook plaats bij meeuwen.