‘Réserve Naturelle Val d’Allier’ is een reservaat in ‘Le Bourbonnais’ ongeveer 75 km noordelijk van Clermont Ferrand en iets ten noorden van de Auvergne. Het beslaat een gedeelte van de vrij meanderende rivier de Allier over een lengte van 20 km, en in wisselende breedte beide oevers. Omdat de rivier kronkelt schat ik de lengte, binnen het reservaat, op ongeveer 30 km. De natuur langs de Allier biedt een grote verscheidenheid aan biotopen, door de dynamiek van de rivier bepaald, met een grote verscheidenheid aan planten en dieren waaronder een groot aantal vogels. Vele daarvan zijn in Nederland zeldzaam geworden of geheel verdwenen. Omdat de Griel, een voor mij vrijwel onbekende soort, hier nog als broedvogel voorkomt wilde ik deze graag zien en vinden.