Deze reis was georganiseerd door Wolftrail in samenwerking met het blad Het Vogeljaar. De groep bestond uit 8 deelnemers. Onze reisleider was Jaap Taapken, hoofdredacteur van Het Vogeljaar en een zeer ervaren vogelkenner. Hij heeft aan de basis gestaan van het ringonderzoek in Nederland. Leuk voor mij was dat hij onder andere de Elseviers Vogelgids vertaald heeft. Deze gids gebruik ik namelijk al jaren en kwam nu op Cyprus ook goed van pas. Dan was er onze Cypriotische gids: Christakis Charalambides, een zeer gedreven vogelaar, die echt alles weet van de vogels die ooit op Cyprus zijn waargenomen en dat betreft 339 soorten, de meeste trekvogels. Christakis had een week vrij genomen om ons in een busje naar de plaatsen te brengen waar de grootste kans was op goede waarnemingen. Ook hij doet veel ringonderzoek en is zeer actief op het gebied van de vogelbescherming op Cyprus. Dit is hard nodig want zoals bekend wordt er in de zuidelijke landen erg veel op vogels geschoten; ook wordt er veel gevangen met netten en lijmstokken. Er zijn op Cyprus meer dan 40000 schutters met vergunning. Naar schatting werden er tot voor kort, alleen al op Cyprus, zo’n 8 miljoen vogels per jaar gedood! Door de protesten van de Ornithological Society of Cyprus, maar ook door de protesten van Jaap Taapken en vele lezers van Het Vogeljaar alsmede van vele andere, vaak Britse, vogelaars en gezamenlijke reisbureaus is daar nu sinds 1993 een duidelijke jachtwet. Hierdoor worden vele vogels nu met rust gelaten. Volgens informatie van Christakis worden nu nog de volgende soorten geschoten: in november en december vooral Kwartel, Houtsnip, Houtduif en de inheemse vogels Halsbandfrankolijn (ongeveer 5000 per jaar) en Aziatische Steenpatrijs. Deze laatste wordt nu ook in farms gefokt en voor de jacht uitgezet (vergelijkbaar met vroeger de Fazant in Nederland). Per jaar zouden hiervan zo’n 200000 geschoten worden. Verder mag in dit seizoen op de Haas gejaagd worden. In januari en februari worden vooral Zanglijster (drie miljoen!), Merel (200000) en verder Koperwiek en Spreeuw geschoten en in september wordt vooral op Houtduif, Tortelduif, Rotsduif en Bijeneter (zo’n 10000 per jaar) gejaagd. Deze laatste soort wordt als concurrent gezien van de vele bijenhouders op het eiland.