In maart en april 2002 wordt voor de leden van de Vogelwerkgroep die als cursist aan de beginnerscursussen van de afgelopen jaren hebben deelgenomen, een opfriscursus georganiseerd. Het betreft twee dinsdagavonden (26 maart en 23 april) en vier excursies (nog nader te bepalen). De kosten voor deelname aan deze cursus zijn €15,=. U kunt zich aanmelden door dit bedrag over te maken op girorekening 7225504 ten name van Claudi Boersbroek onder vermelding van ’opfriscursus’. Tijdens de avonden zal uitsluitend aandacht worden geschonken aan het herkennen van vogels met hun geluiden. Als u in het bezit bent van een vogelgids dan verzoeken wij u die mee te nemen. De cursus zal plaatsvinden in Natuur- en Milieucentrum Ter Kleef.