De buitenplaats Huis te Manpad aan de Herenweg 9 te Heemstede heeft na ingrijpende herstelwerkzaamheden vanaf februari haar poorten weer mondjesmaat opengesteld. Het grootschalig restauratieproject van Huis te Manpad is in 2006 begonnen. Tuin en park worden in een periode van ongeveer vijf jaar voor een groot deel in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Deze winter is uitvoering gegeven aan het hakhoutbeheer. In dit bosgedeelte aan de kant van de Leidse Vaart zijn oude waterlopen hersteld en uitgebaggerd en diverse duikers vernieuwd.