Vanaf 1965 worden er door het Instituut voor Øecologisch Onderzoek op de Westeinderplassen bij Aalsmeer grote aantallen Meerkoeten geringd. Een gedeelte daarvan draagt behalve een normale ring van het Vogeltrekstation ook een gekleurd plastic vleugelmerk, dat op grote afstand waarneembaar is. Dit plastic lapje is circa 3x4 cm. groot en is bevestigd op de linkervleugel. Voor verschillende leeftijden worden verschillende vleugelmerken gebruikt. Door de Meerkoeten te voorzien van een vlengelmerk hoopt men behalve terugmeldingen van dode vogels ook gegevens te verzamelen over verplaatsingen van levende vogels. Een ieder die meerkoeten met vleugelmerken waarneemt wordt vriendelijk verzocht deze gegevens met vermelding van de kleur van het vleugelmerk en datum en plants van waarneming op te sturen aan: J. Visser, Instituut voor Oecologisch Onderzoek, Kemperbergerweg 11, Arnhem.