Het voorjaar van 2003 zal voor veel trektellers de boeken ingaan als het ‘graspiepervoorjaar’. Door weersinvloeden, voornamelijk een zeer sterke (noord)oostelijke stroming werden gigantische aantallen Graspiepers naar het westen ‘geblazen’. De aantallen liepen met name op de trektelpost Breskens in Zeeland spectaculair op. In de periode 14-21 april werd ook Zuid-Kennemerland overspoeld met Graspiepers. Waar je ook liep, in de duinen, in de polder of in de stad, overal zag en hoorde je Graspiepers overtrekken. Deze golf kwam ook duidelijk naar voren in de vangsten op het Vogelringstation Cornelis van Lennep in de Kennemerduinen. In eerder genoemde periode konden maar liefst 736 Graspiepers worden geringd. Een ongekend hoog aantal. Totaal konden in het hele voorjaar 1076 exemplaren worden geringd, een nog niet eerder gehaald aantal in het voorjaar. En nu maar wachten op een paar mooie terugmeldingen uit het broedgebied!