Totale verwondering maakt zich van me meester. Wat gebeurt hier? Volkomen overdonderd neem ik het schouwspel waar, nee, ik maak er deel van uit! Golf na golf overspoelt de zeereep en de aangrenzende duintjes. Ik zit ineengedoken, wat lager op de telpost bij Parnassia, bescherming zoekend tegen de hard waaiende westenwind. Ter hoogte van de telpost waaiert de massa uiteen, hoewel veel vogels toch laag over me heen komen. Zwoegen moeten ze. Hoge, langgerekte roepen, en een niet aflatend kenmerkend “tsjak-tsjak”, vullen de grauwe ochtendlucht. Kramsvogels, overal Kramsvogels! Niet alleen laag vliegen ze, ook enorme groepen trekken tamelijk hoog over, vrijwel geluidloos, stiekem bijna. In een niet aflatende stroom. Ik ben alleen, dit is mijn ochtend, dit kan niemand van me afnemen. Dit is kicken. Na 3 uur kan ik niet meer. Een beetje misselijk van de inspanning keer ik huiswaarts. In 3 uur tijd blijken er 62000 Kramsvogels overgekomen te zijn. En dat bij een westenwind kracht 6. “Wat deed jij in godsnaam met west 6 op de telpost?”. Hans Groot, destijds coördinator van de telpost Parnassia, verbaasd over de aantallen die ik hem doorbelde. Eigenlijk wist ik het zelf ook niet. Of toch wel. Trektellen is sedert een aantal jaren mijn grote passie op vogelgebied. Het is uiterst verslavend en een uitstekende manier om me nog meer in het vogelen te bekwamen. Wat mij betreft benadert het het “ultieme vogelen”, als er tenminste zoiets bestaat. Veel vogels zien in een groot aantal soorten. Spanning die soms bijna tastbaar in de lucht hangt. Altijd kan die onverwachte knaller ertussen zitten. Zit er soms ook tussen. Ik leg de lat steeds hoger. Ik vind het leuk om dag- of seizoentotalen van anderen of van mezelf aan te vallen, om nieuwe telpostsoorten vast te stellen of om getuige te zijn van een invasie van een anders niet of nauwelijks trekkende vogelsoort. Bovendien schenkt het me veel voldoening om een hele herfst in beeld te brengen, het verloop vast te leggen in soortennamen, data, getalletjes en een verband te leggen tussen een bepaald weertype en goede trek. En soms word je dus gelukkig op het verkeerde been gezet zoals bovenstaand voorval aangeeft. Met west 6 horen er behalve pijlstormvogels en Jan van Genten namelijk helemaal geen vogels te trekken. Dacht men, dacht ik.