Op voorstel van de Gemeente Waterleidingen Amsterdam (GW) is de Overleggroep Natuurbeheer A.W. duinen onlangs opgeheven. In de Overleggroep, die in 1973 in het leven werd geroepen, was de Vogelwerkgroep Haarlem vertegenwoordigd door ons lid Henk Heidweiller. Hij vervulde sinds kort in de groep de voorzittersfunctie. De Overleggroep acht het genomen besluit niet in het belang van de natuurbescherming in de Amsterdamse Waterleiding Duinen. In een notitie waarin zij haar voorstel tot opheffing toelicht, stelt GW dat het doel van de Overleggroep niet meer duidelijk is. Aanvankelijk bedoeld als contactgroep is de Overleggroep zich gaan bezighouden met beleidsaspecten van het beheer en hebben externe leden van de Overleggroep brieven geschreven over bijvoorbeeld de organisatie van GW en de jachtverhuring.