Nadat de overnachtende Grutto’s in de Spaarnwouderplas na het broedseizoen van 1990 waren geteld, werd besloten om de slaapplaatsen van deze vogels nog een jaar te tellen. Getracht is om de hele periode dat de Spaarnwouderplas als slaapplaats door de Grutto’s gebruikt werd te tellen. Daarnaast is ook geteld in de Gruiterspolder, die alleen in het vroege voorjaar als slaapplaats wordt gebruikt. In de loop van het seizoen is verder een nieuwe slaapplaats in Oeverland de Liede ontdekt. In deze bijdrage worden de resultaten van de tellingen in 1991 gepresenteerd. Daarnaast wordt ook een overzicht gegeven van een aantal waarnemingen van gekleurringde Grutto’s.