Al enige tijd bestond het vermoeden, dat Waterpiepers het rietveld Oeverland de Liede gebruikten als slaapplaats. Zekerheid omtrent dit vermoeden en daaruit voortvloeiende slaapplaatstellingen ontbraken echter. Afgelopen winterseizoen is er verandering gekomen in deze situatie; de overnachtende Waterpiepers zijn met enige regelmaat geteld. In deze bijdrage worden de eerste resultaten van deze tellingen gepresenteerd. Na een uiteenzetting van de telmethode en een beschrijving van de slaapplaats worden de telresultaten besproken.