Evenals in het vorige jaar hebben wij ook dit jaar het landgoed Ipenrode op broedvogels geinventariseerd. Dit geschiedde eens in de veertien dagen, dat volgens ons voldoende leek om een duidelijk overzicht van het terrein te verkrijgen. Dit jaar hebben minstens 194 paar vogels, verdeeld over 40 soorten, het terrein behuist, tegen 205 paar in 38 soorten het vorige jaar. Nieuwe broeders voor dit terrein waren houtsnip, kleine bonte specht ei grasmus; de spotvogel daarentegen verdween