NB. Er zijn enkele wijzigingen opgetreden in m.n. de najaarstrektellingen en wie coördinator is. Meer informatie daarover op de najaarsvergadering en in deze Fitis. Ook in oudere uitgaven van de Fitis vindt u volop informatie over bovenstaande tellingen. Voor opgave of nadere informatie kunt u de coördinator bellen of contact opnemen met de algemeen coördinator Piet van Vliet (02503-15835).