Ongeveer een jaar geleden zijn wij in het kader van het aktiviteitenprogramma van onze vogelwerkgroep gestart met het inventariseren van de vogels van de Peel. Er is al veel snuffelwerk verzet in allerlei vogelliteratuur en de veldinventarisatie krijgt flinke aandacht, zodat er al een aardige schat van gegevens op kaart is gekomen. We weten echter dat de Peel ook buiten onze groep grote belangstelling geniet. Vandaar dat we iedereen, die over gegevens van Peelvogels beschikt, verzoeken deze aan ons op te sturen.