“Waarom zingen de vogels? Ik weet het niet, maar dit weet ik wel: ze kunnen het niet laten.” Een typerende eerste zin uit het boek Vogelzang van dr. Jac. P. Thijsse. De befaamde natuurvorser schreef deze regels in maart 1938, maar het zou tot 25 juli 1965 (zijn honderdste geboortedag) duren, alvorens dit Verkade-album gepubliceerd zou worden. Gemoderniseerd qua taalgebruik, foto’s in plaats van plaatjes, maar met een ongewijzigde, recht uit het hart geschreven en daardoor nog altijd indringende tekst van Thijsse. Dat laatste is tekenend voor de kracht, die de leraar, journalist, schrijver, bioloog, propagandist, natuurbeschermer en wat niet al in zijn teksten kon leggen. Hij doceerde niet alleen, maar overtuigde vooral. Met grote kennis en een enorme motivatie getuigde hij van zijn liefde voor de natuur. Voor plant en dier. En vooral voor vogels.