De PR-commissie die tot nu toe uit drie personen bestond, krijgt versterking. Vanaf nu zal Fred Hopman zich ook gaan inzetten voor ledenwerving en het gezicht van de Vogelwerkgroep naar buiten toe. Komende activiteiten zijn: de Noordhollandse Vogeldag in Hoorn en de SOVON-dag in Ede, waar wij met een stand aanwezig zullen zijn. Weet u een plekje voor een stapeltje folders, bel dan: Marianne Willems, tel. 023-270036.