Op zaterdag 4 juni is het eerste exemplaar van het boek ‘De Hekslootpolder, 20 jaar inventariseren, actievoeren en natuur-ontwikkelen’ aangeboden aan burgemeester Pop van Haarlem. Dit ter gelegenheid van het twintigjarig jubileum van de Vereniging Behoud de Hekslootpolder. Aan het jubileumboek werkten 17 verschillende auteurs belangeloos mee, onder wie een aantal leden van de vogelwerkgroep. Drie daarvan vormden ook de redactie. Het boek bevat 16 hoofdstukken met als onderwerpen: archeologie, geschiedenis, de Stelling van Amsterdam, interviews met de boeren, twintig jaar actie voeren (sic!), recreatie, flora, vlinders, libellen, waterdiertjes, vissen, amfibieën en reptielen, broedvogels, trekvogels en wintergasten, zeldzame vogels en zoogdieren. Flora en fauna worden beschreven op basis van inventarisaties die soms al meer dan twintig jaar worden uitgevoerd. Door dit alles is dit jubileumboek een uniek boek geworden dat naar verwachting een belangrijke bijdrage zal leveren aan de bescherming en instandhouding van het gebied. Een boek dat dus niet mag ontbreken in de boekenkast van rechtgeaarde Zuid-Kennemerlandse vogelaars.