In 1979 is dit PTT-project van SOVON van start gegaan. In het kort even wat dit project inhoudt: Men kiest een route uit in een zo gevarieerd mogelijk landschap, waar men onderweg 20 vaste punten uitkiest waar gedurende 5 minuten alle vogels geteld worden die men maar hoort of ziet. De telpunten moeten minimaal 250 meter van elkaar liggen. Op een topografische kaart moet dan deze route zo duidelijk mogelijk ingevuld worden. Aangezien het de bedoeling is dat de route een reeks van jaren wordt afgelegd en op precies dezelfde punten moet worden geteld (eventueel door andere inventarisanten), strekt het de aanbeveling de punten goed herkenbaar in het terrein te kiezen. In het winter halfjaar worden dan de drie tellingen uitgevoerd, de novembertelling die in de periode 10 t/m 25 november moet vallen, de midwintertelling van 15 december t/m 1 januari en de februaritelling van 10 t/m 25 februari.