Op woensdag 6 mei 2009 heeft de raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer (ROW) van de gemeenteraad in Amsterdam vergaderd over de mogelijke aanleg van een fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) aansluitend op het geplande recroduct tussen Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK) en de AWD over de Zandvoortselaan. Aanleiding dat dit punt op de agenda stond was het feit dat onder meer Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en Stichting Duinbehoud aan de verantwoordelijke wethouder Van Poelgeest kenbaar hadden gemaakt dat zij de AWD graag als exclusief wandelgebied in stand willen houden. Daarop heeft de wethouder besloten dit punt aan de raadscommissie ROW voor te leggen om te polsen hoe de raadsleden hierover denken. Tijdens de vergadering waren er maar liefst zeven verschillende instanties die inspraken op dit agendapunt. Dit was een record. Daarna konden de commissieleden (vertegenwoordigers van een politieke partij) hun standpunt toelichten. Het bleek dat de meerderheid van de raadscommissieleden, namelijk van PvdA, GroenLinks, SP en CDA, fietsen op zich gezond en milieuvriendelijk vindt en graag wil bevorderen. Zij ziet echter tegelijkertijd de natuurwaarde in van de AWD, en wil dus GEEN FIETSPAD DOOR DE AWD, zeker niet als dat politiek gekoppeld wordt aan een deel van de financiering van het recroduct door de provincie Noord-Holland. VVD en D66 maakt het niet zoveel uit.