Zoals u zich misschien herinnert, stond in het vorige nummer van de Fitis de bovenstaande foto van een eend in de nieuwe rubriek ’raadselvogel’. hieronder wordt aangegeven hoe men aan de hand van de kenmerken zoals deze op de foto te zien zijn, de ’raadselvogel’ op naam kan brengen.