In de vorige Fitis heeft u nog kunnen lezen hoe waardevol de Hekslootpolder is voor weidevogels. De waarde van dit fraaie gebied wordt voortdurend bedreigd. Gelukkig vecht de Vereniging Behoud de Hekslootpolder al jaren tegen de aantasting van de polder. Onlangs bracht de vereniging haar derde rapport uit: ’De Hekslootpolder, een afronding’. In dit rapport worden voorstellen gedaan voor de inrichting van de Hekslootpolder als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur. Hieronder volgt een samenvatting van het rapport.