Sinds begin 1982 werken boeren en natuurbeschermers in Waterland samen aan een beter samengaan van landbouw en natuurbeheer. Hiertoe bleek eigen onderzoek naar verschillende aspecten van landbouw en natuur in Waterland onontbeerlijk. Deze dagen verscheen een publicatie van het Samenwerkingsverband, waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van een deel van het eigen onderzoek.