Alhoewel de heer Blekendaal in zijn stukje over de Egyptische Vossegans (de Fitis juni 1972) niet om adhesiebetuigingen vraagt, wil ik hem die toch wel geven. Aan zijn argumenten die hij aanvoert om meer oog te hebben voor ”vewilderde” soorten kan ik nog toevoegen dat ook in de botanie de adventiefplanten geenszins vergeten worden. Deze planten zijn in tegendeel zeer interessant (vgl Flora van Heimans en Thijsse: Waterpest, Grijskruid, Grote Weegbree, diverse Raketsoorten, Bunias, Haarlems Klokkenspel, Pijpbloem, enz.). Een bezwaar zou misschien kunnen zijn dat belangstelling gaat leiden tot bewuste verrijking van de Nederlandse fauna, iets waarmee men in Zeist (Raven) en Groot Ammers (Ooievaars) eigenlijk al mee bezig is. Verrijking van de fauna zou op zich wel mooi zijn, maar ieder ingrijpen van de mens in de natuur moet wel met de grootste voorzichtigheid gebeuren!