Enige tijd geleden werd door de heren B. Hoogesteger en P. van Spanje in ”de Fitis” no. 4 van jaarg. 7 melding gemaakt van aanvallen door verschillende soorten vogels. Van de meeuwensoorten en de sterns is algemeen bekend, dat zij imponeervluchten houden en schijnaanvallen uitvoeren.