Nee, dit artikel gaat niet om een waarneming van een zeldzame verwant van de Merel. Het gaat om leden van de Vogelwerkgroep en de aantallen soorten die zij in ons werkgebied hebben waargenomen. Na de oproep in Fitis 1 heeft een aantal mensen zijn of haar lijst doorgegeven. Hieronder volgt een eerste ranglijst. Soorten zijn alleen telbaar voor de regiolijst als ze CDNA-aanvaardbaar zijn (de commissie die beoordeelt of de determinatie van een zeldzaamheid correct is) en als het geen ringvangsten betreft. Jammer dus voor diegenen die hun enige Kortteenleeuwerik of Kleine Spotvogel in de hand hebben gezien.