Één van de vele gebruiksmogelijkheden van onze recent uitgekomen avifauna is het opstellen en staven van persoonlijke ’regiolijsten’. In hoofdstuk 10 staat dat er tot en met 1994 in totaal 342 vogelsoorten met zekerheid in onze regio zijn vastgesteld. Voeg daarbij de door de CDNA geaccepteerde waarnemingen van nieuwe regiosoorten sinds die tijd (Raddes Boszanger in oktober 1996, Middelste Bonte Specht in mei 1997 en Steppekievit in juni-augustus 1998) dan komen we op het respectabele aantal van 345 soorten. Overigens zijn er nog enkele potentiële nieuwe soorten voor de regio. Het gaat om niet bij de CDNA ingediende gevallen van Ralreiger, Siberische Eend, Steller’s Eider, Dwergarend en Pallas’ Boszanger. Van de 345 soort heb ik er dus 287 waargenomen, ofwel ruim 83%. Ik vermoed dat ik hiermee redelijk hoog op de, nog niet bestaande, regioranglijst sta. Soorten die op mijn lijstje ontbreken en die zeker nog te doen zijn, betreffen onder meer Kwak, Zeearend, Reuzenstem, Dougalls Stem, Zwarte Zeekoet, Bijeneter, Cetti’s Zanger, Kleine Vliegenvanger en Bosgors. In ieder geval ben ik van plan om zoveel mogelijk soorten in ons geliefde Zuid-Kennemerland te scoren. Zeker nu ik op de landelijke ranglijst door allerlei VWG-ers voorbij wordt gestreefd...