In navolging van 1988 is ook in 1989 op een drietal data landtrek geteld op verschillende plaatsen in de regio op dezelfde dag. Het doel van de tellingen is het ontrafelen van de ruimtelijke verschillen van de trek over de regio. In hoeverre dat geslaagd is zal in dit artikel uit de doeken worden gedaan. Na een beschrijving van de telposten en de telmethode worden de resultaten van de tellingen besproken. Naast een algemene schets van de trek zal ingegaan worden op de verschillen in soortensamenstelling en trekrichting van de vogels per post. In de discussie wordt een en ander voorzien van een theoretisch kader.