Uit vroegere waarnemingen blijkt dat de Haarlemmermeer wel eens bezocht werd door Rietganzen. Doch het aantal waarnemingen lag niet hoog (10 van 1965 tot en met de winter van 1989- 1990). Dit kan onder andere zijn oorzaak hebben in het feit dat de polder weinig bezocht werd door vogelaars. De laatste jaren worden in toenemende mate in Noord-Holland Rietganzen waargenomen, zo ook in de Haarlemmermeer. Dit komt vooral tot uiting tijdens watervogeltellingen. De aantallen in de winter van 1990-1991 lagen niet erg hoog in vergelijking met die van 1987 en 1988, de zachte winter speelt hier ongetwijfeld een rol. Op 16 december werd het hoogste aantal gezien (249 exemplaren). In principe is er ruimte genoeg voor ganzen in de Haarlemmermeer; een strenge winter zal dan ook uitmaken of de aantallen hoger kunnen gaan liggen dan het maximum van 570 exemplaren, welke in januari 1988 werd waargenomen.