De ringactiviteiten in het voorjaar van 1991 vonden vooral plaats in de maanden maart en april. In deze periode werden vooral Graspiepers, Witte en Rouwkwikstaarten, Kneuen en Veldleeuweriken van een ring voorzien. De zomermaanden (juli en augustus) werden vooral gekenmerkt door vangsten van Fitissen, Nachtegalen, Kleine Karekieten, Sprinkhaanzangers, Braamsluipers en Grasmussen, alhoewel de laatste soort vergeleken met andere jaren slecht was vertegenwoordigd.