De ringactiviteiten vonden ook in 1992 in het voorjaar weer in maart en april plaats, in de zomer in juli en augustus en in de herfst in september, oktober en november. Alleen in de herfstperiode was de vinkenbaan dagelijks bezet, in het voorjaar en de zomer werd zoveel mogelijk geprobeerd om op de goede dagen aanwezig te zijn, hetgeen redelijk lukte. In totaal werden 6869 vogels geringd (75 soorten). In tabel 1 zijn de tien meest geringde soorten in 1992 vermeld.