In 1993 was het dan eindelijk zo ver dat we elektriciteit kregen. Dit heeft o.a. tot gevolg dat we niet meer met accu’s hoeven te sjouwen, en dat we altijd gewaarborgd zijn van stroom. De ringactiviteiten vonden plaats in het voorjaar, de zomer en het najaar, terwijl ook soms in de winter de baan bezet is. Totaal werden er dit jaar 7316 vogels verdeeld over 88 soorten geringd. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de tien meest geringde soorten. In het voorjaar (maart, april) werden 1311 vogels geringd. Een aantal dat nog niet eerder in het voorjaar was gehaald. Van de Graspieper werden 966 exemplaren geringd. Daarnaast werden ook weer aardige aantallen Witte en Rouwkwikstaarten gevangen. Kneu en Veldleeuwerik werden in kleinere aantallen geringd dan de jaren ervoor. Het voorjaar werd afgesloten met nog enige vangsten van Engelse Gele Kwikstaarten, Zilverplevieren en Rosse Grutto’s.