Onlangs is het 5e verslag over ”Roofvogels en Uilen in Noord-Holland verschenen. Het is uitgegeven door de Coördinatiecommissie voor Roofvogel-en Uilenbescherming in Noord-Holland. Een van de doelstellingen van deze commissie is het centraal bijeen brengen van zoveel mogelijk gegevens over de broedpopulatie van roofvogels en uilen, voornamelijk om deze ook op langere termijn voor bestudering beschikbaar te houden. Namens de Vogelwerkgroep Haarlem treedt ons bestuurslid Pieter W. Dhont als contact-persoon