Bij regelmatige bezoeken aan het sluizencomplex in IJmuiden bleek dat in de loop van juli groepen Kuifeenden verschenen en dat die aanwezig bleven tot begin september. Uit nader onderzoek bleek dat de Kuifeenden hier de slagpenrui doormaakten. De aantallen zijn niet groot (tot ongeveer 100 ex.), vooral niet in vergelijking met de aantallen die hier in de winter kunnen voorkomen (in koude winters tot 2000 ex.), maar het vaststellen van dit soort gedragingen is natuurlijk interessant. De groepen bestonden voornamelijk uit mannetjes. Opvallend was dat zeer snel na het aankomen werd begonnen met het afwerpen van de slagpennen (zie tabel 2).