Al een aantal jaren worden ruiende Knobbelzwanen aangetroffen op het Noordzeekanaal tussen IJmuiden en Amsterdam. Een eerste overzicht van deze ruiconcentratie werd gepubliceerd door Cottaar (1990). In deze publicatie werd vermoed dat de aantallen zeer waarschijnlijk hoger lagen, omdat niet het gehele Noordzeekanaal werd afgezocht. Hoewel vanaf 1989 de aantallen op het Noordzeekanaal tussen de sluizen van IJmuiden en de Velsertunnel jaarlijks geteld werden, vonden pas vanaf 1997 tellingen van het gehele Noordzeekanaal plaats. Om de gegevens van de periode 1989-96 niet verloren te laten gaan is gekozen om deze gegevens alsnog te publiceren, samen met de tellingen over de afgelopen jaren (1997-99). Aanleiding hiertoe was mede het feit dat het Noordzeekanaal één van de ca. 15 concentraties van ruiende Knobbelzwanen in Nederland herbergt (Koffijberg et al, 1997).