In de Houtrakpolder bij Spaarndam is door het Rijk in het kader van het Natuurbeleidsplan een gebied voor natuurontwikkeling aangewezen. In de loop van 1995 is men met de uitvoering van het natuurontwikkelingsplan begonnen. Inmiddels is de aanleg van de eerste fase voltooid. Binnenkort hoopt men een begin te maken met de aanleg van de tweede fase. Uiteindelijk moet het werk resulteren in een moerasgebied met waterlopen, rietlanden, rietruigten en bos. Dit gebied, bij vogelaars inmiddels bekend als de Houtrakkerbeemden, is al vanaf het begin van de aanleg een geliefde plek voor vogels, vogelaars, vogelonderzoekers en andere natuurliefhebbers. Mede naar aanleiding van hoge waterstanden en de verstoring van vogelnesten die daarvan het gevolg was, riep de Stichting Zuid-Kennemerland Natuurlijk in 1996 een projectgroep in het leven die een beheersvisie voor het gebied ontwikkelde (Stichting Zuid-Kennemerland Natuurlijk, 1997). Tegelijkertijd begon de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, als één van de bij de Stichting Zuid-Kennemerland Natuurlijk aangesloten natuurverenigingen, met onderzoek naar de vogelstand in het gebied. Doel van het onderzoek naar de vogelstand is inzicht te krijgen in het belang van het gebied voor vogels en de invloed van het beheer en de inrichting hierop.