Na een oproep in de Fitis om waarnemingen van ruiters hoopte ik overspoeld te worden door een stroom gegevens. Het tegendeel bleek waar. Ik ontving slechts een beperkt aantal waarnemingen van een nog beperkter aantal mensen. Fred Cottaar, Frank Dorel, Hans Groot, Ferdy Hieselaar en Evert van Huijssteeden bedank ik bij deze voor het nemen van de moeite om oude dagboeken door te spitten. Desondanks toch een overzicht van het voorkomen van ruiters in Zuid-Kennemerland. Zij het, dat het geheel minder diepgravend is dan oorspronkelijk de bedoeling was. Wat kan de lezer verwachten? Naast een bespreking van het aantalsverloop en de verspreiding in de regio van de acht ruiters, die in Zuid-Kennemerland zijn waargenomen, wordt ingegaan op het voorkomen buiten de regio.