Evenals in 1988 is in het voorjaar van 1989 landtrek geteld op de telpost bij Parnassia in de Kennemerduinen. Afgezet tegen de leuke resultaten van 1988 (zie Geelhoed, 1989), viel de waargenomen trek in het afgelopen voorjaar enigszins tegen. Dit artikel beoogt een kleine impressie te geven van de geregistreerde trek aan de hand van een algemeen stukje over de resultaten en een gedetailleerde tabel.