Uit waarnemingen van met aluminium- en kleurringen geringde Scholeksters blijkt dat vogels die in onze omgeving broeden de winter doorbrengen in het Deltagebied. Jonge vogels kunnen verder naar het zuiden doortrekken (Speek & Speek, 1984), de oude vogels blijven dichter bij huis. De jarenlange trouw van Scholeksters aan hetzelfde territorium blijkt uit waarnemingen van gekleurringde Scholeksters, die elk jaar weer in dezelfde territoria terugkeren. Uit de waarnemingen blijkt verder ook dat in de polders in het vroege voorjaar voornamelijk oude vogels verschijnen en dat de leeftijdsverhouding in groepen langs de kust anders is.