Vanaf mijn twaalfde ben ik geboeid door Scholeksters op daken. Toen broedde er een paartje op het grinddak (1965) waar ik op uit keek. Vanaf 1990 heb ik in Haarlem onregelmatig aantekeningen gemaakt (aankomst, territoriumgedrag, vertrek) en in een beperkt aantal delen van de stad. Voorjaar 2007 heb ik een oproep geplaatst in Fitis en Hekslootnieuws en op het VogelnetZuidkennemerland voor medewerking aan het inventariseren van Scholeksters die broeden op daken in Haarlem. Het Vogelhospitaal Haarlem stelde haar gegevens over jonge Scholeksters die worden aangeboden vanuit de bebouwde kom, beschikbaar. In dit verslag geef ik een samenvatting van alle door mij verzamelde gegevens en wat ik dit jaar binnen kreeg.