Er wordt nu en dan weleens gewag gemaakt van Scholeksters die zich op merkwaardige plaatsen bevinden en dan zelfs tot broeden overgaan. Onze regio kan daarom niet achter blijven. Op 25 juni 1975 trof ik danook op het platte dak van een huis met no. 177 langs de Zijlweg in Haarlem twee Scholeksters aan die op de dakrand luid stonden te roepen. Een derde eksemplaar lied zijn geluid ergens tussen de huizen horen. Bij de twee ”dakzitters” kon ik geen sporen van jeugd ontdekken, maar een broedgeval of -poging is mijns inziens toch niet uitgesloten.