In onze regio nemen de waarnemingen van Aalscholvers Phalacrocorax carbo steeds meer toe. Vroeger werden alleen tijdens vorstperiodes redelijke aantallen Aalscholvers gezien. Nu is de aanwezigheid van enkele tientallen tot rond de honderd exemplaren rond de sluizen en de pieren van IJmuiden, gedurende het hele jaar, geen uitzondering. Vooral in de winter kunnen de aantallen nog verder oplopen (tot enkele honderden). Het strandje op het Forteiland, in de monding van het Noordzeekanaal, is een favoriete plek om te rusten en te poetsen. Bij harde wind worden plekken op het sluizencomplex opgezocht, onder andere het Buitenspuikanaal en een landtong in het Noordzeekanaal tussen de Noorder- en de Middensluis. Ook een talud aan de kant van Velsen-Noord tegenover het Forteiland is een favoriet plek. Gedurende de afgelopen winters is uitgekeken naar de plaats waar de Aalscholvers gemeenschappelijk slapen, zodat mogelijk een indruk kon worden verkregen van het totale aantal Aalscholvers welke rond de sluizen en de pieren van IJmuiden verblijft.