Begin februari 2009 ontdekte een vrijwillige watervogelteller van SOVON tijdens één van haar wandelingen langs het Spaarne een slaapplaats van een Kleine Zilverreiger. De slaapplaats bevindt zich op een piepklein eilandje met opslag van wilgen aan de kant van de weilanden bij Hageveld in Heemstede. Het eilandje bevindt zich vlak bij het oeverland van het Spaarne dat bestaat uit een moerasbos met veel riet. De Kleine Zilverreiger werd daar voor het eerst op 8 februari gesignaleerd, maar is daar vermoedelijk al langer aanwezig. De vogel overnacht vrijwel dagelijks op het eilandje, maar wijkt soms uit naar andere locaties zoals de Put van Vink in Haarlem. Bovenstaande waarneming betreft de eerste bekende slaapplaats van Kleine zilverreiger in onze regio. Van de soort zijn in Zuid-Kennemerland relatief weinig waarnemingen bekend (Database Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland; Waarneming.nl). Zowel in de regio als elders in Nederland komt de soort in toenemend aantal voor. Kleine Zilverreigers broeden sinds enkele tientallen jaren jaarlijks in Nederland. Momenteel zijn er ruim honderd broedparen, die voornamelijk broeden in Zeeland, maar ook op de Waddeneilanden en in de Oostvaardersplassen (SOVON, 2002; van Dijk et al., 2008). Ook het aantal overwinterende Kleine Zilverreigers stijgt. Vorige winter ging het al om honderden exemplaren (van Roomen, 2008).