In het najaar van 2006 en 2007 werden door de auteur in de regio Zuid-Kennemerland in verschillende gebieden slaapplaatstellingen van ganzen gehouden. Eén van de meest belangrijke slaapplaatsen was gelegen in de Houtrakkerbeemden. Tijdens regelmatige tellingen bleek dat ook Knobbelzwanen dit gebied gebruikten om te slapen. Slaapplaatsen van Knobbelzwanen zijn niet echt wijd verbreid bekend. Door Geelhoed et al. (1998) wordt voor onze regio geen enkele slaapplaats van ganzen of zwanen vermeldt. Dit artikel probeert die leemte op te vullen voor wat betreft de zwanen.